Ο Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41, ΦΕΚ80/2018), έχοντας υπόψη τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς,...
Η εταιρεία μας προσφέρει αρχιτεκτονική λύση επένδυσης κτιρίων σε πλαγιοκάλυψη με σκοτία. Οριζόντια τοποθέτηση panel...
Αξιολόγηση των πάνελ πετροβάμβακα οροφής 50mm ως REI30 – RE90 από το εργαστήριο του Warrington...
Μετά το πέρας της εγκατάστασης της νέας μας γραμμής pur-pir παράγουμε πλέον τα παρακάτω: Πάνελ...
Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού σώματος πραγματοποίησε αξιολόγηση των πάνελ πετροβάμβακα οροφής πάχους 100mm ως πυράντοχο...
Η Μεταλλεμπορική Θ.Μακρής Α.Ε. διαθέτει δύο νέα προφίλ στα πάνελ πολυουρεθάνης για πλαγιοκάλυψη με μικρονεύρωση.