Περιβαλλοντικές Επιδόσεις

Περιβαλλοντικές Επιδόσεις

Η ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής διαχείρισης:

  • έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο 100 kW
  • προωθεί για ανακύκλωση ή κατάλληλη διαχείριση τα απορρίμματα της παραγωγής, τα υλικά συσκευασίας, μελάνια - τόνερ, ελαστικά, μπαταρίες, ορυκτέλαια και
  • υλοποιεί στοχευμένες δράσεις μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, όπως αντικατάσταση λαμπτήρων στις εγκαταστάσεις της με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας.