Διασφαλίζουμε την Ποιότητα
και την Αξιοπιστία

Η Μεταλλεμπορική Θ. Μακρής πιστοποιεί σε κορυφαία εργαστήρια και πανεπιστημιακά ιδρύματα τα υψηλής ποιότητα και αξιόπιστα προϊόντα της. Έτσι ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Αδιάλλακτη σε θέματα διασφάλισης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής, είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών, μέλος του Fire Safety Europe.

ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ

Το ευρύτερο πλαίσιο CPR 305/2011, ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας κτηρίων και γενικά τα πρότυπα ΕΝ που ισχύουν, επιτάσσουν τα προϊόντα του κλάδου των κατασκευών να συμμορφώνονται πλήρως με τις προδιαγραφές που θέτουν. Πρωταρχικός σκοπός αυτών είναι η διασφάλιση και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αυτό έγινε αντιληπτό εξ’ αρχής από την εταιρεία.

Η Μεταλλεμπορική Θ. Μακρής ΑΕ από νωρίς, πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες δοκιμές και πιστοποίησε τα προϊόντα της σε κοινοποιημένα και αναγνωρισμένα εργαστήρια της Ελλάδας, Γερμανίας, Βελγίου, Ιταλίας, Ισπανίας, Σλοβενίας, Σερβίας, Βοσνίας. Τα ανωτέρω βεβαιώθηκαν από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.) και από το αρχηγείο πυροσβεστικού σώματος.