Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού σώματος πραγματοποίησε αξιολόγηση των πάνελ πετροβάμβακα οροφής πάχους 100mm ως πυράντοχο...
Αξιολόγηση των πάνελ πετροβάμβακα οροφής πάχους 80mm από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού σώματος ως πυράντοχου...
Αξιολόγηση των πάνελ πετροβάμβακα οροφής πάχους 80mm από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού σώματος ως πυράντοχου...