Η Μεταλλεμπορική Θ.Μακρής Α.Ε. διαθέτει δύο νέα προφίλ στα πάνελ πολυουρεθάνης για πλαγιοκάλυψη με μικρονεύρωση.