Ο Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41, ΦΕΚ80/2018), έχοντας υπόψη τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς,...
Αξιολόγηση των πάνελ πετροβάμβακα οροφής 50mm ως REI30 – RE90 από το εργαστήριο του Warrington...
Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού σώματος πραγματοποίησε αξιολόγηση των πάνελ πετροβάμβακα οροφής πάχους 100mm ως πυράντοχο...
Αξιολόγηση των πάνελ πετροβάμβακα οροφής πάχους 80mm από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού σώματος ως πυράντοχου...
Αξιολόγηση των πάνελ πετροβάμβακα οροφής πάχους 80mm από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού σώματος ως πυράντοχου...