Τα μεταλλικά προφίλ 50/190, με γαλβανική προστασία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις μεταλλικές κατασκευές και σε όλους τους τύπους κτηρίων. Χρησιμοποιούνται είτε ανεξάρτητα ως Μεταλλότυπος – Μεταλλικό προφίλ, είτε ως Σύμμικτη Πλάκα μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος καθ’ όλη την διάρκεια ζωής της κατασκευής.

 

Διακρίνονται για την:
 • άριστη φέρουσα ικανότητα ως δομικό στοιχείο
 • άριστη αντίδραση στη φωτιά, κατηγορία Α1
 • εξαιρετική αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος
 • αποδοχή πυράντοχων βαφών, όπου απαιτείται
 • εύκολη και γρήγορη τυποποιημένη τοποθέτηση

 

Παράγονται με:
 • ωφέλιμο πλάτος 760mm και ονομαστικό πάχος ελάσματος από 0,80mm έως 1,50mm
 • προσαρμοσμένα μήκη έως 14m, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου

Σας ενδιαφέρει; Μοιραστείτε το με τους συνεργάτες σας

Μεταλλότυπος 50/190

Οι τυποποιημένες λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης ως Μεταλλότυπος 50/190, παράγονται με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας  της εταιρείας καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Παράγονται σε επιθυμητά μήκη έως 14m ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.

 

Τα προφίλ 50/190, λόγω του σχεδιασμού τους, μπορούν να φέρουν τα μεγάλα φορτία και να χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητα δομικά στοιχεία σε ελαφριές κατασκευές (light constructions), πχ. για πατάρια. Με την χρήση του ως μεταλλότυπος για την έγχυση του σκυροδέματος, επιτυγχάνεται οικονομία στην κατασκευή καθώς απαιτούνται μικρότεροι χρόνοι ανέγερσης και αποφεύγεται η χρήση ξυλότυπου.

 

Προφανώς το πλήθος των εφαρμογών αυτών των διατομών είναι απεριόριστο, με την προϋπόθεση ότι έχει εκπονηθεί η στατική μελέτη της κατασκευής.

 

Σύμμικτη πλάκα 50/190

Η σύμμικτη πλάκα αποτελείται από ένα τυποποιημένο χαλυβδόφυλλο διατομής 50/190 με φάτνωμα και έγχυτο σκυρόδεμα. Τα τυποποιημένα χαλυβδόφυλλα αρχικά λειτουργούν ως μεταλλότυπος και μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος ως σύμμικτη πλάκα. Συνήθως η ποιότητα του σκυροδέματος που χρησιμοποιείται  είναι C 20/25.

 

Όταν το στατικό σύστημα είναι συνεχής δοκός πολλών ανοιγμάτων, για την ανάληψη των αρνητικών ροπών των στηρίξεων και την προστασία έναντι ρηγμάτωσης, συνήθως τοποθετείται ένας ελαφρύς οπλισμός. Ο οπλισμός μπορεί να είναι χαλύβδινο πλέγμα, ποιότητας Β500C, από Φ8/20 έως Φ10/15 ανάλογα με το πάχος της πλάκας από 0,14m έως 0,20m.

Χαρακτηριστικά Ελάσματα

Ελάσματα

Κυρίως παράγονται με χαλύβδινα ελάσματα υψηλής ποιότητας και αντοχής, με γαλβανική προστασία εν θερμώ, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 10346, ΕΝ 10143 όσον αφορά την ποιότητα και τις ανοχές. Το πάχος των ελασμάτων κυμαίνεται από 0,80mm έως και 1,50mm. Συνήθως χρησιμοποιούνται γαλβανισμένα χαλύβδινα ελάσματα πάχους 1,00mm.

 • χαλύβδινα ελάσματα υψηλής αντοχής από DX51D έως και S350GD
 • θερμής επιψευδαργύρωσης Ζ 70 ~ 275 gr/m2
 • είτε με aluzinc προστασία AΖ 70 ~ 265 gr/m2
 • (με ή χωρίς χρωματική επίστρωση)

Πολύ σπάνια, για ειδικές εφαρμογές, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταλλικών ελασμάτων από διαφορετικά υλικά σε διαφορετικά πάχη. Παρακαλούμε ρωτήστε μας για τα διαθέσιμα ελάσματα και χρώματα (RAL 1014 έως RAL 9010).

Ουσιώδεις Ιδιότητες

Μεταλλότυπος 50/190

Ονομαστικό πάχος ελάσματος

[mm]

Βάρος ανά μονάδα επιφάνειας*

[kg/m2]

Επιφάνεια Α της διατομής**

[cm2/m]

Ροπή αδράνειας Ιx**

[cm4/m]

0,80 10,33 13,19 50,07
1,00 12,91 16,48 62,59
1,25 16,14 20,60 78,23
1,50 19,36 24,72 93,88

* Το βάρος ανά μονάδα επιφάνειας υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό βάρος του χάλυβα 7850 kg/m3.

** Γεωμετρικά και αδρανειακά χαρακτηριστικά ανά μέτρο πλάτους διατομής

Επιλογές Σύνδεσης/Στήριξης

Οι μεταλλότυποι στερεώνονται στον φέροντα οργανισμό με την τυπική μέθοδο της ορατής αγκύρωσης. Ο σχεδιασμός του προφίλ δεν επιτρέπει την σύνδεση με επικάλυψη (overlap) κατά την εγκάρσια διεύθυνση. Συνίσταται οι συνδέσεις να γίνονται στις θέσεις των στηρίξεων (κολόνες, δοκάρια). Γενικά στις λεπτότοιχες διατομές δεν προτιμάται η σύνδεση με συγκόλληση.

Τα προφίλ κατά την διαμήκη διεύθυνση συνδέονται (κουμπώνουν) μεταξύ τους αποτελεσματικά χωρίς να απαιτούνται επιπλέον εξαρτήματα, χάρη στον ειδικά σχεδιασμένο αρμό (joint).

Για τις δομικές κατασκευές η μείωση της αντοχής λόγω εγκοπών πρέπει να υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ 1993-1-3.

Παρελκόμενα / Ειδικά Τεμάχια

Διατμητικοί ήλοι συγκόλλησης

Για το δέσιμο της σύμμικτης πλάκας, μεταλλότυπος με σκυρόδεμα, συνίσταται η χρήση ήλου σύμμικτης κατασκευής. Οι μικροεγκοπές στην λεία επιφάνεια του μεταλλότυπου αυξάνουν ναι μεν την πρόσφυση αλλά δεν επαρκούν. Προτείνεται η χρήση ήλων που είναι πιστοποιημένοι και δεν απαιτούν βαρύ και ακριβό εργοταξιακό εξοπλισμό.

Αν δεν βρήκατε το προϊόν που σας ταιριάζει, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!

Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε για τις προδιαγραφές του προϊόντος και να σας βοηθήσουμε με το έργο σας. Ρωτήστε μας!