Τα αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελ οροφής με μεταλλικά φύλλα και στις δύο όψεις και πυρήνα πετροβάμβακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επικάλυψη οροφών και κεκλιμένων στεγών σε όλους τους τύπους κτηρίων.

 

Διακρίνονται για την:
 • εξαιρετική αντίδραση στην φωτιά, κατηγορία A2 s1 d0
 • εξαιρετική αντοχή στην φωτιά, κατηγορία REI
 • άριστη θερμομονωτική ικανότητα, U value
 • πολύ καλή φέρουσα ικανότητα ως πάνελ οροφής

 

Παράγονται με:
 • ωφέλιμο πλάτος 1000mm και ονομαστικό πάχος 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm
 • σε προσαρμοσμένα μήκη από 2m έως 14m, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου

Κατηγορία:
Σας ενδιαφέρει; Μοιραστείτε το με τους συνεργάτες σας

Χαρακτηριστικά Υλικά

 

Μονωτικός πυρήνας πετροβάμβακα

Ο μονωτικός πυρήνας από πετροβάμβακα υψηλής πυκνότητας προσφέρει εξαιρετική αντίσταση στην μετάδοση της φωτιάς και της θερμότητας. Ο πετροβάμβακας που χρησιμοποιούμε είναι βιοδιαλυτός και δεν περιέχει ούτε απελευθερώνει επικίνδυνες ουσίες για τον υγεία και το περιβάλλον

Ουσιώδη χαρακτηριστικά :
 • Πυκνότητα, 100 kg/m3 (και 120 kg/m3 κατόπιν ζήτησης)
 • Θερμική αγωγιμότητα λ, 0,033 W/mK
 • Αντίδραση στη φωτιά, μη εύφλεκτος, κατηγορία Α1

 

Ελάσματα

Συνήθως χρησιμοποιούνται προ-βαμμένα και γαλβανισμένα χαλύβδινα ελάσματα πάχους 0,50mm. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ελάσματος από διαφορετικά υλικά και πάχη.

 • Χαλύβδινα προ-βαμμένα και γαλβανισμένα ή με aluzinc προστασία , κατά ΕΝ 10346 & ΕΝ 10143, από 0,35 mm έως και 1,0mm, με επιστρώσεις Polyester, Plastisol, PVDF.
 • Αλουμινίου, άβαφο με aluzinc προστασία ή προ-βαμμένο με AluZinc προστασία, κατά ΕΝ 508-2, με πάχος από 0,35 mm έως 1,0mm.
 • Ανοξείδωτου χάλυβα, AISI 304 2B ή AISI 316 L, από 0,35 mm έως 1,0mm, χωρίς χρωματική επίστρωση, mat ή gloss.

 

Εξωτερικό Φύλλο

Εξωτερικά μεταλλικά ελάσματα τραπεζοειδούς διατομής 42/250 (πέντε κορυφών), με ελαφριά αυλάκωση (Box) ενδιάμεσα των κορυφών. Συνήθως τα ελάσματα που χρησιμοποιούνται είναι χωρίς αποτύπωση, υπάρχει όμως η δυνατότητα αποτύπωσης σαγρέ (Embossed).

 

Εσωτερικό Φύλλο

Εσωτερικά μεταλλικά ελάσματα με χωρίς διαμόρφωση επίπεδη (Flat) ή με ελαφριά διαμόρφωση αυλάκωσης Box 83 (39-44). Υπάρχει η επιλογή διάτρητου προβαμμένου και γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος, με χρωματική επίστρωση Polyester RAL 9002 ή Polyester RAL 9005.

 

Παρακαλώ ρωτήστε μας για τις διαθέσιμες επιστρώσεις (Polyester, Plastisol, PVDF, Food Safe, Non-Toxic και Anti-mould) και τα διαθέσιμα χρώματα (RAL1014 έως RAL 9010).

Διαθέσιμες Επιστρώσεις και Χρώματα

Κλασική Polyester βαφή

Οι πολυεστερικές βαφές είναι οι πιο διαδεδομένες, κοινές και οι πιο οικονομικές επιστρώσεις ελασμάτων. Είναι κατάλληλες τόσο για εξωτερικές όσο και για εσωτερικές επιφάνειες. Με ονομαστικό πάχος επίστρωσης > 20μm έχουν πολύ καλή αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Ανθεκτική Plastisol βαφή

Η επίστρωση Plastisol είναι εξαιρετικά ανθεκτική στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Ανήκει στην κατηγορία των επιστρώσεων “self- healing” στις μηχανικές φθορές. Με ονομαστικό πάχος επίστρωσης τα 200μm είναι κατάλληλη για εξωτερικές εφαρμογές όπου οι απαιτήσεις για αντοχή είναι υψηλές.

Υψηλών απαιτήσεων PVDF βαφή

Η PVDF βαφή είναι κατάλληλη για κτήρια αρχιτεκτονικών εφαρμογών όπου η υφή και η διατήρηση του χρώματος είναι σημαντικά. Το ονομαστικό πάχος της επίστρωσης ανέρχεται στα 50μm και κατατάσσεται στην κατηγορία s1, ως προς την αντίδρασή της στην φωτιά.

Επιλογές χρώματος επίστρωσης

Διατίθεται ένα εξαιρετικά μεγάλο πλήθος επιλογών χρώματος επίστρωσης. Παρακαλούμε ρωτήστε μας για τα διαθέσιμα χρώματα (RAL1014 έως RAL 9010).

Ουσιώδεις Ιδιότητες

Ονομαστικό πάχος Βάρος πάνελ * Συντελεστής Θερμοπερατότητας ** Δείκτης Πυραντίστασης ***
[mm] [kg/m2] [W/m2.K]
50 15,2 0,63 REI 45
60 15,9 0,53 REI 120
80 18,3 0,40 REI 120
100 19,9 0,32 REI 120
120 22,2 0,27
150 25,3 0,21 REI 240

* Το βάρος πάνελ (kg/m2) υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα του πυρήνα 100kg/m3, και το ονομαστικό πάχος των ελασμάτων 0,50mm / 0,50mm.

** O συντελεστής θερμοπερατότητας υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα του πυρήνα 100kg/m3, το συντελεστή θερμική αγωγιμότητας του πυρήνα 0,033 W/mK και το ονομαστικό πάχος των ελασμάτων 0,50mm / 0,50mm.

*** Ο δείκτης πυραντίστασης, προκύπτει από δοκιμές που έγιναν σε κοινοποιημένα εργαστήρια, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-2. Παρακαλώ ζητήστε το classification report.

Επιλογές Σύνδεσης/Στήριξης

Τα πάνελ οροφής πετροβάμβακα στερεώνονται στον φέροντα οργανισμό με την τυπική μέθοδο της ορατής αγκύρωσης.

Έχουν σχεδιαστεί για την κάλυψη στεγών με κλίση όχι μικρότερη από 10%. Σε στέγες με μεγαλύτερη κλίση συνίσταται η εγκατάσταση περισσοτέρων του ενός πάνελ στην διεύθυνση της κλίσης. Σε αυτή τη περίπτωση τα πάνελ πρέπει να έχουν διαμόρφωση εγκάρσιας επικάλυψης (overlap). Η εγκάρσια επικάλυψη μπορεί να είναι δεξιά ή αριστερή ανάλογα με τις προδιαγραφές του έργου. Το μήκος της επικάλυψης κυμαίνεται από 50mm έως 300mm. Τα πάνελ συνήθως προμηθεύονται χωρίς εγκάρσια επικάλυψη και η αποκοπή (αφαίρεση τμήματος του εσωτερικού ελάσματος και του πυρήνα) γίνεται στον τόπο του έργου.

Ο ειδικός σχεδιασμός σύνδεσης (joint) των πάνελ σε συνδυασμό με την χρήση στεγανοποιητικών ελαχιστοποιεί τους αρμούς από πάνελ σε πάνελ και ως εκ τούτο επιτυγχάνεται:

 • Μείωση των θερμογεφυρών στο ελάχιστο
 • Αύξηση της αντίστασης στην πυρκαγιά
 • Περιορισμό στην διείσδυση αέρα και υγρασίας
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου εγκατάστασης
 • Περιορισμένη χρήση επιπλέον παρελκόμενων

Παρελκόμενα / Ειδικά Τεμάχια

Αν δεν βρήκατε το προϊόν που σας ταιριάζει, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!

Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε για τις προδιαγραφές του προϊόντος και να σας βοηθήσουμε με το έργο σας. Ρωτήστε μας!