Τα αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελ πλαγιοκάλυψης με μεταλλικά φύλλα και στις δύο όψεις και πυρήνα πετροβάμβακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξωτερική επικάλυψη/πλαγιοκάλυψη των όψεων και ως εσωτερικά χωρίσματα σε όλους τους τύπους κτηρίων.

 

Διακρίνονται για την:
 • εξαιρετική αντίδραση στην φωτιά, κατηγορία A2 s1 d0
 • εξαιρετική αντοχή στην φωτιά, κατηγορία EI
 • άριστη θερμομονωτική ικανότητα, U value
 • πολύ καλή φέρουσα ικανότητα ως πάνελ πλαγιοκάλυψης

 

Παράγονται με:
 • ωφέλιμο πλάτος 1000mm και 1170mm και ονομαστικό πάχος 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 180mm, 200mm
 • σε προσαρμοσμένα μήκη από 2m έως 14m, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου

Κατηγορία:
Σας ενδιαφέρει; Μοιραστείτε το με τους συνεργάτες σας

Χαρακτηριστικά Υλικά

 

Μονωτικός πυρήνας πετροβάμβακα

Ο μονωτικός πυρήνας από πετροβάμβακα υψηλής πυκνότητας προσφέρει εξαιρετική αντίσταση στην μετάδοση της φωτιάς και της θερμότητας. Ο πετροβάμβακας που χρησιμοποιούμε είναι βιοδιαλυτός και δεν περιέχει ούτε απελευθερώνει επικίνδυνες ουσίες για τον υγεία και το περιβάλλον

Ουσιώδη χαρακτηριστικά :
 • Πυκνότητα, 100 kg/m3 (και 120 kg/m3 κατόπιν ζήτησης)
 • Θερμική αγωγιμότητα λ,  0,033 W/mK
 • Αντίδραση στη φωτιά, μη εύφλεκτος, κατηγορία Α1

 

Ελάσματα

Συνήθως χρησιμοποιούνται προ-βαμμένα και γαλβανισμένα χαλύβδινα ελάσματα πάχους 0,50mm. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ελάσματος από διαφορετικά υλικά και πάχη.

 • Χαλύβδινα προβαμμένα και γαλβανισμένα ή με aluzinc προστασία , κατά ΕΝ 10346 & ΕΝ 10143, από 0,35 mm έως και 1,0mm, με επιστρώσεις Polyester, Plastisol, PVDF.
 • Αλουμινίου, άβαφο με aluzinc προστασία ή προ-βαμμένο με AluZinc προστασία, κατά ΕΝ 508-2, με πάχος από 0,35 mm έως 1,0mm.
 • Ανοξείδωτου χάλυβα, AISI 304 2B ή AISI 316 L, από 0,35 mm έως 1,0mm, χωρίς χρωματική επίστρωση, mat ή gloss.

 

Εξωτερικό Φύλλο

Εξωτερικά μεταλλικά ελάσματα με χωρίς ελαφριά διαμόρφωση επίπεδη (Flat) ή με δυνατότητα διαμόρφωσης αυλάκωσης Box 100 (50-50), μικρονεύρωσης (Microrib)  και σαγρέ (Embossed).

 

Εσωτερικό Φύλλο

Εσωτερικά μεταλλικά ελάσματα με χωρίς διαμόρφωση επίπεδη (Flat) ή με ελαφριά διαμόρφωση αυλάκωσης Box 83 (39-44). Υπάρχει η επιλογή διάτρητου προβαμμένου και γαλβανισμένου χαλύβδινου ελάσματος, με χρωματική επίστρωση Polyester RAL 9002 ή Polyester RAL 9005.

 

Παρακαλώ ρωτήστε μας για τις διαθέσιμες επιστρώσεις (Polyester, Plastisol, PVDF, Food Safe, Non-Toxic και Anti-mould) και τα διαθέσιμα χρώματα (RAL1014 έως RAL 9010).

Διαθέσιμες Επιστρώσεις και Χρώματα

Κλασική Polyester βαφή

Οι πολυεστερικές βαφές είναι οι πιο διαδεδομένες, κοινές και οι πιο οικονομικές επιστρώσεις ελασμάτων. Είναι κατάλληλες τόσο για εξωτερικές όσο και για εσωτερικές επιφάνειες. Με ονομαστικό πάχος επίστρωσης > 20μm έχουν πολύ καλή αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Ανθεκτική Plastisol βαφή

Η επίστρωση Plastisol είναι εξαιρετικά ανθεκτική στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Ανήκει στην κατηγορία των επιστρώσεων “self- healing” στις μηχανικές φθορές. Με ονομαστικό πάχος επίστρωσης τα 200μm είναι κατάλληλη για εξωτερικές εφαρμογές όπου οι απαιτήσεις για αντοχή είναι υψηλές.

Υψηλών απαιτήσεων PVDF βαφή

Η PVDF βαφή είναι κατάλληλη για κτήρια αρχιτεκτονικών εφαρμογών όπου η υφή και η διατήρηση του χρώματος είναι σημαντικά. Το ονομαστικό πάχος της επίστρωσης ανέρχεται στα 50μm και κατατάσσεται στην κατηγορία s1, ως προς την αντίδρασή της στην φωτιά.

Επιλογές χρώματος επίστρωσης

Διατίθεται ένα εξαιρετικά μεγάλο πλήθος επιλογών χρώματος επίστρωσης. Παρακαλούμε ρωτήστε μας για τα διαθέσιμα χρώματα (RAL1014 έως RAL 9010).

Ουσιώδεις Ιδιότητες

Πάνελ πλαγιοκάλυψης πετροβάμβακα, φανερής στήριξης

Ονομαστικό πάχος Βάρος πάνελ

(1000mm ωφ. πλάτος)*

Συντελεστής Θερμοπερατότητας U ** Αντίσταση στη Φωτιά *** Δείκτης Ηχομείωσης Rw(C;Ctr)****
[mm] [kg/m2] [W/m2.K] Τυπικό [dB] Διάτρητο [dB]
50 13,9 0,69 EI 15 30 (-1;-3) 33 (-1;-4)
60 14,6 0,54 EI 30
80 16,9 0,41 EI 90 31 (-1;-3)
100 18,6 0,32 ΕΙ 180 35 (-1;-3)
120 20,9 0,27 ΕΙ 240
150 23,9 0,22 ΕΙ 240
180 26,9 0,18 ΕΙ 240
200 29,2 0,16 ΕΙ 240

Πάνελ πλαγιοκάλυψης πετροβάμβακα, κρυφής στήριξης

Ονομαστικό πάχος Βάρος πάνελ (1000mm ωφ. πλάτος) * Συντελεστής Θερμοπερατότητας U** Δείκτης Ηχομείωσης Rw (C;Ctr) ****
[mm] [kg/m2] [W/m2.K] [dB]
50 14,1 0,88
60 14,8 0,62
80 17,2 0,43
100 18,8 0,33
120 21,1 0,28
150 24,2 0,22
180 27,3 0,18
200 29,3 0,16

* Το βάρος πάνελ (kg/m2) υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα του πυρήνα 100kg/m3, και το ονομαστικό πάχος των ελασμάτων 0,50mm / 0,50mm.

** O συντελεστής θερμοπερατότητας υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα του πυρήνα 100kg/m3, το συντελεστή θερμική αγωγιμότητας του πυρήνα 0,033 W/mK και το ονομαστικό πάχος των ελασμάτων 0,50mm / 0,50mm.

*** Ο δείκτης πυραντίστασης, προκύπτει από δοκιμές που έγιναν σε κοινοποιημένα εργαστήρια, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-2. Παρακαλώ ζητήστε το classification report.

**** Ο δείκτης ηχομείωσης μετρήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα του πυρήνα 100 kg/m3 και το ονομαστικό πάχος των ελασμάτων 0,50 / 0,50 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ ISO 140-3.

Επιλογές Σύνδεσης/Στήριξης

Τα πάνελ πλαγιοκάλυψης πετροβάμβακα διατίθενται με δύο είδη στήριξη, τη φανερή στήριξη και την κρυφή στήριξη. Τόσο στην φανερή όσο και στην κρυφή στήριξη τα πάνελ μπορούν να εγκατασταθούν είτε κατακόρυφα είτε οριζόντια.

Ο ειδικός σχεδιασμός σύνδεσης (joint) των πάνελ σε συνδυασμό με την χρήση στεγανοποιητικών ελαχιστοποιεί τους αρμούς από πάνελ σε πάνελ και ως εκ τούτο επιτυγχάνεται:

 • Μείωση των θερμογεφυρών στο ελάχιστο
 • Αύξηση της αντίστασης στην πυρκαγιά
 • Περιορισμό στην διείσδυση αέρα και υγρασίας
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου εγκατάστασης
 • Περιορισμένη χρήση επιπλέων παρελκόμενων

Φανερή στήριξη

Τα πάνελ πλαγιοκάλυψης πετροβάμβακα φανερής στήριξης στερεώνονται στον φέροντα οργανισμό με την τυπική μέθοδο της ορατής αγκύρωσης. Η μέθοδος αυτή προσδίδει στιβαρότητα στην κατασκευή και ένα πιο industrial look στις όψεις του κτηρίου.

Κρυφή στήριξη

Ωστόσο, στην κρυφή στήριξη η διαμόρφωση του προφίλ της σύνδεσης των πάνελ έχει σχεδιαστεί εδικά ώστε τα στοιχεία στήριξης να μην είναι ορατά. Η μέθοδος αυτή προσδίδει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς υστέρηση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των πάνελ παλγιοκάλυψης πετροβάμβακα.

Παρελκόμενα / Ειδικά Τεμάχια

Κάθε κατασκευαστικό έργο είναι διαφορετικό και ταυτόχρονα μοναδικό. Γι’ αυτό δεν είναι εφικτό να υπάρχουν τυποποιημένα Παρελκόμενα / Ειδικά τεμάχια. Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μπορεί να σας δώσει όποια απαραίτητη βοήθεια χρειαστείτε για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή των ειδικών τεμαχίων που θα χρειαστείτε. Παρακαλώ επισκεφτείτε την καρτέλα «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων».

Αν δεν βρήκατε το προϊόν που σας ταιριάζει, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!

Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε για τις προδιαγραφές του προϊόντος και να σας βοηθήσουμε με το έργο σας. Ρωτήστε μας!