Τα αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελ πλαγιοκάλυψης με μεταλλικά φύλλα και στις δύο όψεις και πυρήνα πολυουρεθάνης PUR ή πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας (high index) PIR μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξωτερική επικάλυψη / πλαγιοκάλυψη των όψεων και ως εσωτερικά χωρίσματα σε όλους τους τύπους κτηρίων.  

Διακρίνονται για την:
 • εξαιρετική αντίδραση στην φωτιά, κατηγορία Β s1 d0 (PIR high index)
 • άριστη θερμομονωτική ικανότητα, U value
 • πολύ καλή φέρουσα ικανότητα ως πάνελ πολυουρεθάνης
 • δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, CFC & HCFC free

 

Παράγονται με:
 • ωφέλιμο πλάτος 1000mm και 1200mm για την φανερή στήριξη & 1000mm και 1150mm για την κρυφή στήριξη
 • με ονομαστικό πάχος 25mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 180mm, 200mm (φανερή στήριξη)
 • 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm (κρυφή στήριξη)
 • σε προσαρμοσμένα μήκη από 2m έως 14m, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου

Κατηγορία:
Σας ενδιαφέρει; Μοιραστείτε το με τους συνεργάτες σας

Χαρακτηριστικά Υλικά

 

Μονωτικός πυρήνας πολυουρεθάνης PUR/PIR

Ο μονωτικός πυρήνας από αφρό πολυουρεθάνης PUR υψηλής πυκνότητας 40 kg/m3 έχει εξαιρετική αντίσταση στην μετάδοση της θερμότητας. Αποδεδειγμένα είναι το καλύτερο θερμομονωτικό υλικό στον τομέα των δομικών κατασκευών.

Δεν περιέχει επικίνδυνες βλαβερές ουσίες, είναι άοσμος και ασφαλής για την υγεία και το περιβάλλον. Δεν περιέχει CFC & HCFC, ουσίες που βλάπτουν το όζον. Είναι ανακυκλώσιμος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή προϊόντων δευτερεύουσας χρήσης

Επιπλέον ο αφρός πολυουρεθάνης PIR δεν είναι εύφλεκτος, είναι κατάλληλος για κτήρια με απαιτήσεις πυραντίστασης των δομικών τους στοιχείων. Το πάνελ με αφρό πολυουρεθάνης PIR κατατάσσεται στην κατηγορία B-s1-d0, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-1, ήτοι δεν μεταδίδει την φωτιά, είναι δύσκολο να αναφλεγεί, έχει ελάχιστη, παραγωγή καπνού και δεν παράγει φλεγόμενα ή μη, σωματίδια.

 

Ουσιώδη χαρακτηριστικά:
 • Πυκνότητα 40 ± 2 kg/m3 (high index)
 • Θερμική αγωγιμότητα, λ 0,023 W/mK
 • Δομή κλειστών κυψελίδων 95%
 • Αντίδραση στη φωτιά, αυτοσβενόμενος, κατηγορία B s1 d0

 

Ελάσματα

Συνήθως χρησιμοποιούνται προβαμμένα και γαλβανισμένα χαλύβδινα ελάσματα πάχους 0,50mm. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ελάσματος από διαφορετικά υλικά και πάχη.

 • Χαλύβδινα προβαμμένα και γαλβανισμένα ή με aluzinc προστασία , κατά ΕΝ 10346 & ΕΝ 10143, από 0,35 mm έως και 1,0mm, με επιστρώσεις Polyester, Plastisol, PVDF.
 • Αλουμινίου, άβαφο με aluzinc προστασία ή προ-βαμμένο με AluZinc προστασία, κατά ΕΝ 508-2, με πάχος από 0,35 mm έως 1,0mm.
 • Ανοξείδωτου χάλυβα, AISI 304 2B ή AISI 316 L, από 0,35 mm έως 1,0mm, χωρίς χρωματική επίστρωση, mat ή gloss.

 

Εξωτερικό Φύλλο

Εξωτερικά μεταλλικά ελάσματα με χωρίς ελαφριά διαμόρφωση επίπεδη (Flat) ή με δυνατότητα διαμόρφωσης αυλάκωσης Box 100(50-50), μίνι αυλάκωσης Mini Box 51(25,5-25,5), μικρονεύρωσης (Microrib) και σαγρέ (Embossed).

 

Εσωτερικό Φύλλο

Εσωτερικά μεταλλικά ελάσματα με χωρίς διαμόρφωση επίπεδη (Flat) ή με ελαφριά διαμόρφωση αυλάκωσης Box 100(50-50), μίνι αυλάκωσης Mini Box 51(25,5-25,5) και σαγρέ (Embossed).

Υπάρχει η επιλογή το εσωτερικό έλασμα να αντικατασταθεί με επίπεδο φύλλο πολυεστέρα πάχους έως και 1mm, για περιβάλλον εξαιρετικά διαβρωτικό.

 

Παρακαλώ ρωτήστε μας για τις διαθέσιμες επιστρώσεις (Polyester, Plastisol, PVDF, Food Safe, Non-Toxic και Anti-mould) και τα διαθέσιμα χρώματα (RAL 1014 έως RAL 9010)

Διαθέσιμες Επιστρώσεις και Χρώματα

Κλασική Polyester βαφή

Οι πολυεστερικές βαφές είναι οι πιο διαδεδομένες, κοινές και οι πιο οικονομικές επιστρώσεις ελασμάτων. Είναι κατάλληλες τόσο για εξωτερικές όσο και για εσωτερικές επιφάνειες. Με ονομαστικό πάχος επίστρωσης > 20μm έχουν πολύ καλή αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Ανθεκτική Plastisol βαφή

Η επίστρωση Plastisol είναι εξαιρετικά ανθεκτική στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Ανήκει στην κατηγορία των επιστρώσεων “self-healing” στις μηχανικές φθορές. Με ονομαστικό πάχος επίστρωσης τα 200μm είναι κατάλληλη για εξωτερικές εφαρμογές όπου οι απαιτήσεις για αντοχή είναι υψηλές.

Υψηλών απαιτήσεων PVDF βαφή

Η PVDF βαφή είναι κατάλληλη για κτήρια αρχιτεκτονικών εφαρμογών όπου η υφή και η διατήρηση του χρώματος είναι σημαντικά. Το ονομαστικό πάχος της επίστρωσης ανέρχεται στα 50μm και κατατάσσεται στην κατηγορία s1, ως προς την αντίδρασή της στην φωτιά.

Επιλογές χρώματος επίστρωσης

Διατίθεται ένα εξαιρετικά μεγάλο πλήθος επιλογών χρώματος επίστρωσης. Παρακαλούμε ρωτήστε μας για τα διαθέσιμα χρώματα (RAL 1014 έως RAL 9010).

Ουσιώδεις Ιδιότητες

Πάνελ πλαγιοκάλυψης πολυουρεθάνης, φανερής στήριξης

Ονομαστικό πάχος

Βάρος πάνελ

(1000mm ωφ. πλάτος) *

Συντελεστής Θερμοπερατότητας **
[mm] [kg/m2] [W/m2.K]
25 9,3 0,76
40 9,9 0,58
50 10,3 0,46
60 10,7 0,37
80 11,5 0,28
100 12,3 0,22
120 13,1 0,18
150 14,3 0,15
180 15,5 0,12
200 16,3 0,11

Πάνελ πλαγιοκάλυψης πολυουρεθάνης, κρυφής στήριξης

Ονομαστικό πάχος

Βάρος πάνελ

(1000mm ωφ. πλάτος) *

Συντελεστής Θερμοπερατότητας **
[mm] [kg/m2] [W/m2.K]
40 10,1 0,69
50 10,5 0,54
60 10,9 0,43
80 11,7 0,29
100 12,5 0,23
120 13,3 0,19
150 14,5 0,15

* Το βάρος πάνελ υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα του πυρήνα 40kg/m3, και το ονομαστικό πάχος των ελασμάτων 0,50mm / 0,50mm.

** O συντελεστής θερμοπερατότητας υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα του πυρήνα 40kg/m3, το συντελεστή θερμική αγωγιμότητας του πυρήνα 0,023 W/mK και το ονομαστικό πάχος των ελασμάτων 0,50mm / 0,50mm.

Τα πάνελ πολυουρεθάνης PIR κατατάσσονται μετά από δοκιμές που έγιναν σε κοινοποιημένα εργαστήρια στην κατηγορία B s1 d0, ως προς την αντίδρασή τους στην φωτιά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-1. Παρακαλώ ζητήστε το classification report.

Επιλογές Σύνδεσης/Στήριξης

Τα πάνελ πλαγιοκάλυψης πολυουρεθανης διατίθενται με δύο είδη στήριξη, τη φανερή στήριξη και την κρυφή στήριξη. Τόσο στην φανερή όσο και στην κρυφή στήριξη τα πάνελ μπορούν να εγκατασταθούν είτε κατακόρυφα είτε οριζόντια. Ο ειδικός σχεδιασμός σύνδεσης (joint) των πάνελ σε συνδυασμό με την χρήση στεγανοποιητικών ελαχιστοποιεί τους αρμούς από πάνελ σε πάνελ και ως εκ τούτο επιτυγχάνεται:

 • Μείωση των θερμογεφυρών στο ελάχιστο
 • Περιορισμό στην διείσδυση αέρα και υγρασίας
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου εγκατάστασης
 • Περιορισμένη χρήση επιπλέων παρελκόμενων

 

 

Φανερή στήριξη

Τα πάνελ πλαγιοκάλυψης πολυουρεθάνης φανερής στήριξης στερεώνονται στον φέροντα οργανισμό με την τυπική μέθοδο της ορατής αγκύρωσης. Η μέθοδος αυτή προσδίδει στιβαρότητα στην κατασκευή ενισχύοντας την βιομηχανική όψη του κτηρίου.

 

Κρυφή στήριξη

Ωστόσο, στην κρυφή στήριξη η διαμόρφωση του προφίλ της σύνδεσης των πάνελ έχει σχεδιαστεί εδικά ώστε τα στοιχεία στήριξης να μην είναι ορατά. Η μέθοδος αυτή προσδίδει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς υστέρηση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των πάνελ πλαγιοκάλυψης πολυουρεθάνης.

Παρελκόμενα / Ειδικά Τεμάχια

Κάθε κατασκευαστικό έργο είναι διαφορετικό και ταυτόχρονα μοναδικό. Γι’ αυτό δεν είναι εφικτό να υπάρχουν τυποποιημένα Παρελκόμενα / Ειδικά τεμάχια. Το τεχνικό τμήμα της εταιρεία μπορεί να σας δώσει όποια απαραίτητη βοήθεια χρειαστείτε για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή των ειδικών τεμαχίων που θα χρειαστείτε. Παρακαλώ επισκεφτείτε την καρτέλα «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων»

Αν δεν βρήκατε το προϊόν που σας ταιριάζει, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!

Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε για τις προδιαγραφές του προϊόντος και να σας βοηθήσουμε με το έργο σας. Ρωτήστε μας!