Τα αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελ με διαμόρφωση ρωμαϊκού κεραμιδιού με μεταλλικά φύλλα και στις δύο όψεις και πυρήνα πολυοθρεθάνης PUR ή πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας (high index) PIR μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επικάλυψη οροφών και κεκλιμένων στεγών σε όλους τους τύπους κτηρίων.

 

Διακρίνονται για την:
 • εξαιρετική αντίδραση στην φωτιά, κατηγορία B s1 d0
 • άριστη θερμομονωτική ικανότητα, U value
 • πολύ καλή φέρουσα ικανότητα ως πάνελ οροφής
 • δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, CFC & HCFC free

 

Παράγονται με:
 • ωφέλιμο πλάτος 1000mm και ονομαστικό πάχος μέσο ελάχιστο πάχος 40mm, μέσο μέγιστο πάχος 90mm
 • σε προσαρμοσμένα μήκη από 1,75m έως 14m με βήμα 350mm, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου

Κατηγορία:
Σας ενδιαφέρει; Μοιραστείτε το με τους συνεργάτες σας

Χαρακτηριστικά Υλικά

 

Μονωτικός πυρήνας πολυουρεθάνης PUR/PIR

Ο μονωτικός πυρήνας από αφρό πολυουρεθάνης PUR υψηλής πυκνότητας 40 kg/m3 έχει εξαιρετική αντίσταση στην μετάδοση της θερμότητας. Αποδεδειγμένα είναι το καλύτερο θερμομονωτικό υλικό στον τομέα των δομικών κατασκευών.

Δεν περιέχει επικίνδυνες βλαβερές ουσίες, είναι άοσμος και ασφαλής για την υγεία και το περιβάλλον. Δεν περιέχει CFC & HCFC, ουσίες που βλάπτουν το όζον. Είναι ανακυκλώσιμος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή προϊόντων δευτερεύουσας χρήσης

Επιπλέον ο αφρός πολυουρεθάνης PIR δεν είναι εύφλεκτος, είναι κατάλληλος για κτήρια με απαιτήσεις πυραντίστασης των δομικών τους στοιχείων. Ο αφρός πολυουρεθάνης PIR κατατάσσεται στην κατηγορία B-s1-d0, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-1, ήτοι δεν μεταδίδει την φωτιά, είναι δύσκολο να αναφλεγεί, έχει ελάχιστη, παραγωγή καπνού και δεν παράγει φλεγόμενα ή μη, σωματίδια.

 

Ουσιώδη χαρακτηριστικά:
 • Πυκνότητα 40 ± 2 kg/m3 (high index)
 • Θερμική αγωγιμότητα, λ 0,023 W/mK
 • Δομή κλειστών κυψελίδων 95%
 • Αντίδραση στη φωτιά, αυτοσβενόμενος, κατηγορία B s1 d0

 

Ελάσματα

Συνήθως χρησιμοποιούνται προ-βαμμένα και γαλβανισμένα χαλύβδινα ελάσματα πάχους 0,50mm. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ελάσματος από διαφορετικά υλικά και πάχη.

 • Χαλύβδινα προ-βαμμένα και γαλβανισμένα ή με aluzinc προστασία , κατά ΕΝ 10346 & ΕΝ 10143, από 0,35 mm έως και 1,0mm, με επιστρώσεις Polyester, Plastisol, PVDF.
 • Αλουμινίου, άβαφο με aluzinc προστασία ή προ-βαμμένο με AluZinc προστασία, κατά ΕΝ 508-2, με πάχος από 0,35 mm έως 1,0mm.
 • Ανοξείδωτου χάλυβα, AISI 304 2B ή AISI 316 L, από 0,35 mm έως 1,0mm, χωρίς χρωματική επίστρωση, mat ή gloss.

 

Εξωτερικό Φύλλο

Εξωτερικά μεταλλικά ελάσματα με διαμόρφωση ρωμαϊκού κεραμιδιού, με δυνατότητα αποτύπωσης επιφάνειας σαγρέ (Embossed) και χωρίς αποτύπωση (λεία). Συνήθως τα ελάσματα που χρησιμοποιούνται είναι με αποτύπωση σαγρέ (Embossed) που αυξάνουν την στιβαρότητα του πάνελ.

 

Εσωτερικό Φύλλο

Εσωτερικά μεταλλικά ελάσματα χωρίς διαμόρφωσης, επίπεδο (Flat) ή με ελαφριά διαμόρφωση αυλακώσεων (BΟΧ 50-50).  Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής πάνελ όπου το εσωτερικό έλασμα μπορεί να αντικατασταθεί με επίπεδο φύλλο πολυεστέρα πάχους έως και 1mm, για χρήση σε κατασκευές όπου το περιβάλλον είναι εξαιρετικά διαβρωτικό.

 

Παρακαλώ ρωτήστε μας για τις διαθέσιμες επιστρώσεις (Polyester, Plastisol, PVDF, Food Safe, Non-Toxic και Anti-mould) και τα διαθέσιμα χρώματα (RAL1014 έως RAL 9010).

Φύλλο Δεδομένων Προϊόντος

Κατέβασμα Αρχείου

Φύλλο Οδηγιών Προϊόντος

Κατέβασμα Αρχείου

Product Instruction Sheet

Κατέβασμα Αρχείου

Διαθέσιμες Επιστρώσεις και Χρώματα

Κλασική Polyester βαφή

Οι πολυεστερικές βαφές είναι οι πιο διαδεδομένες, κοινές και οι πιο οικονομικές επιστρώσεις ελασμάτων. Είναι κατάλληλες τόσο για εξωτερικές όσο και για εσωτερικές επιφάνειες. Με ονομαστικό πάχος επίστρωσης > 20μm έχουν πολύ καλή αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος.

 

Ανθεκτική Plastisol βαφή

Η επίστρωση Plastisol είναι εξαιρετικά ανθεκτική στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Ανήκει στην κατηγορία των επιστρώσεων “self-healing” στις μηχανικές φθορές. Με ονομαστικό πάχος επίστρωσης τα 200μm είναι κατάλληλη για εξωτερικές εφαρμογές όπου οι απαιτήσεις για αντοχή είναι υψηλές.

 

Υψηλών απαιτήσεων PVDF βαφή

Η PVDF βαφή είναι κατάλληλη για κτήρια αρχιτεκτονικών εφαρμογών όπου η υφή και η διατήρηση του χρώματος είναι σημαντικά. Το ονομαστικό πάχος της επίστρωσης ανέρχεται στα 50μm και κατατάσσεται στην κατηγορία s1, ως προς την αντίδρασή της στην φωτιά.

 

Επιλογές χρώματος επίστρωσης

Διατίθεται ένα εξαιρετικά μεγάλο πλήθος επιλογών χρώματος επίστρωσης. Παρακαλούμε ρωτήστε μας για τα διαθέσιμα χρώματα (RAL 1014 έως RAL 9010)

Ουσιώδεις Ιδιότητες

Συντελεστής Θερμοπερατότητας ** 0,277 W/m2.K
Μήκος πάνελ [mm] Βάρος πάνελ [kg]
1,75 17,0
2,8 27,3
3,5 34,1
7 68,1
9,8 95,4
12,6 122,7
14 136,3

 

* Το βάρος ανά μονάδα μήκους υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα του πυρήνα 40kg/m3, και το ονομαστικό πάχος των ελασμάτων 0,50mm / 0,50mm.

** O συντελεστής θερμοπερατότητας υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα του πυρήνα 40kg/m3, το συντελεστή θερμική αγωγιμότητας του πυρήνα 0,023 W/mK και το ονομαστικό πάχος των ελασμάτων 0,50mm / 0,50mm.

Τα πάνελ πολυουρεθάνης PIR κατατάσσονται μετά από δοκιμές που έγιναν σε κοινοποιημένα εργαστήρια στην κατηγορία B s2 d0, ως προς την αντίδρασή τους στην φωτιά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-1.

Επιλογές Σύνδεσης/Στήριξης

Τα πάνελ ρωμαϊκού κεραμιδιού πολυουρεθάνης στερεώνονται στον φέροντα οργανισμό με την τυπική μέθοδο της ορατής αγκύρωσης. Συνίσταται η στήριξη να εφαρμόζεται στις κορυφές και όχι στις κοιλάδες.

 

Έχουν σχεδιαστεί για την κάλυψη στεγών με κλίση όχι μικρότερη από 10%. Δεν συνίσταται και δεν διατίθενται πάνελ με επικάλυψη (overlap). Εάν επιβάλλεται από τις προδιαγραφές του έργου το μήκος επικάλυψης πρέπει να κυμαίνεται από 350mm έως 450mm και πρέπει να συμφωνεί με το βήμα της διαμόρφωσης.

 

Ο ειδικός σχεδιασμός σύνδεσης (joint) των πάνελ σε συνδυασμό με την χρήση στεγανοποιητικών ελαχιστοποιεί τους αρμούς από πάνελ σε πάνελ και ως εκ τούτο επιτυγχάνεται:

 • Μείωση των θερμογεφυρών στο ελάχιστο
 • Περιορισμό στην διείσδυση αέρα και υγρασίας
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου εγκατάστασης
 • Περιορισμένη χρήση επιπλέον παρελκόμενων

Παρελκόμενα / Ειδικά Τεμάχια

Αν δεν βρήκατε το προϊόν που σας ταιριάζει, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!

Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε για τις προδιαγραφές του προϊόντος και να σας βοηθήσουμε με το έργο σας. Ρωτήστε μας!