Ανοιχτές Διατομές

Ανοιχτές Διατομές

Παράγουμε τυποποιημένες ανοικτές λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης C σε διαστάσεις που περιγράφονται παρακάτω. Δυνατότητα διάτρησης με Ø12, Ø14, Ø18, Ø22, όπου χρειάζεται ο κατασκευαστής ακόμη και στα πέλματα της διατομής.

Παράγουμε τυποποιημένες ανοικτές λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης Μ σε διαστάσεις που περιγράφονται παρακάτω. Δυνατότητα διάτρησης με Ø12, Ø14, Ø18, Ø22, όπου χρειάζεται ο κατασκευαστής ακόμη και στα πέλματα της διατομής.

Παράγουμε τυποποιημένες ανοικτές λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης Μ σε διαστάσεις που περιγράφονται παρακάτω. Δυνατότητα διάτρησης με Ø12, Ø14, Ø18, Ø22, όπου χρειάζεται ο κατασκευαστής ακόμη και στα πέλματα της διατομής.

Παράγουμε τυποποιημένες ανοικτές λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης Ζ σε διαστάσεις που περιγράφονται παρακάτω. Δυνατότητα διάτρησης με Ø12, Ø14, Ø18, Ø22, όπου χρειάζεται ο κατασκευαστής ακόμη και στα πέλματα της διατομής.

Παράγουμε τυποποιημένες ανοικτές λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης J σε διαστάσεις που περιγράφονται παρακάτω. Δυνατότητα διάτρησης με Ø12, Ø14, Ø18, Ø22, όπου χρειάζεται ο κατασκευαστής ακόμη και στα πέλματα της διατομής.

Παράγουμε τυποποιημένες ανοικτές λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης C20-40.

Παράγουμε τυποποιημένες ανοικτές λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης C40-40.

Διαθέτοντας στράντζα 14m μπορούμε να προμηθεύσουμε διατομές επιθυμητων διαστάσεων για τις εκάστοτε ανάγκες των έργων πέρα από την τυποποιημένη παραγωγή π.χ. C-400 ή Ζ-230-20, όπως και τεγίδες ειδικών διατομών Ω.