Ανοιχτές Διατομές

Ανοιχτές Διατομές - C

Περιγραφή

Παράγουμε τυποποιημένες ανοικτές λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης C σε διαστάσεις που περιγράφονται παρακάτω. Δυνατότητα διάτρησης με Ø12, Ø14, Ø18, Ø22, όπου χρειάζεται ο κατασκευαστής ακόμη και στα πέλματα της διατομής.

Μήκη επιθυμητά.

Χαρακτηριστικά

EN 10346

Μεταλλικά ελάσματα: DX51D:

  • Γαλβανισμένα ελάσματα (Z)
  • Aluzinc ελάσματα (AZ)

ή κατασκευαστικός χάλυβας

xaraktiristika

Τύπος Πάχος Υλικού (mm) Ανάπτυγμα (mm) Βάρος (kg/m) Center of Grav. Moment (cm4) Prior Center of Inerty (cm4)
JGx Ax0 JGy Ay0 Jp1 A10 Jp2 A20
C 140-15 1,5 285,0000 3,4 19,69240 00 130,19600 900 130,1960 900 19,69924 00
C 140-20 2,0 285,0000 4,5 26,52490 00 173,47200 900 173,4720 900 26,52490 00
C 140-25 2,5 285,0000 5,6 33,45370 00 216,81100 900 216,8110 900 33,45370 00
C 140-30 3,0 285,0000 6,7 40,45000 00 260,29000 900 260,2900 900 40,45000 00
C 180-15 1,5 325,0024 3,9 21,37660 00 234,49200 900 234,4920 900 21,37660 00
C 180-20 2,0 325,0000 5,1 28,83570 00 312,96400 900 312,9640 900 28,83570 00
C 180-25 2,5 325,0000 6,4 36,42350 00 391,78700 900 391,7870 900 36,42350 00
C 180-30 3,0 325,0015 7,7 44,11502 00 471,09010 900 471,0901 900 44,11502 00
C 210-15 1,5 355,0024 4,2 22,38910 00 337,85000 900 337,8500 900 22,38910 00
C 210-20 2,0 355,0000 5,6 30,22640 00 451,24000 900 451,2400 900 30,22640 00
C 210-25 2,5 355,0000 7,0 38,21280 00 565,28300 900 565,2830 900 38,21280 00
C 210-30 3,0 355,0015 8,4 46,32316 00 680,14970 900 680,1497 900 46,32316 00

 

Ανοχές διαστάσεων EN 10143
Πλάτος (w)
+6mm
Πάχος (t)

1,20<t≤1,60mm ±0,13mm

1,60<t≤2,00mm ±0,15mm
2,00<t≤2,50mm ±0,17mm
2,50<t≤3,00mm ±0,20mm

Μήκος (L)

L<2000mm +6mm
L≥2000mm +0,3% μήκους

Επιπεδικότητα t<0,7mm 15mm
0,7<t≤1,60mm 13mm
Ορθογωνικότητα απόκλιση <1% του πλάτους (w)