Διάφορα Υλικά

Διάφορα Υλικά

Φύλλα πολυεστερικά που επιτρέπουν στο φως της ημέρας να περάσει στο κτίριο, καθιστώντας το λειτουργικό. Υλικό εύκαμπτο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση.

Πλήρης σειρά υλικών στήριξης και στεγάνωσης.