Πάνελ Πετροβάμβακα

Πάνελ Πετροβάμβακα

Προϊόντα κατάλληλα για κάλυψη οροφών κτιρίων. Αποτελούνται εξωτερικά από χαλυβδοελάσματα και ενδιάμεσα ως μονωτικό υλικό χρησιμοποιείται πετροβάμβακας.

Προϊόντα κατάλληλα για πλαγιοκάλυψη κτιρίων. Αποτελούνται εξωτερικά από χαλυβδοελάσματα και ενδιάμεσα ως μονωτικό υλικό χρησιμοποιείται πετροβάμβακας.

Προϊόντα κατάλληλα για πλαγιοκάλυψη κτιρίων. Αποτελούνται εξωτερικά από χαλυβδοελάσματα και ενδιάμεσα ως μονωτικό υλικό χρησιμοποιείται πετροβάμβακας. Με κρυφή στήριξη για καλύτερη αισθητικά εξωτερική επιφάνεια.

Ηχομονωτικό και ηχομειωτικό προϊόν κάλυψης οροφής, αποτελούμενο από απλό χαλυβδοελάσμα στην εξωτερική πλευρά, διάτρητο χαλυβδοέλασμα στην εσωτερική επιφάνεια και πετροβάμβακα ως μονωτικό υλικό ενδιάμεσα.

Ηχομονωτικό και ηχομειωτικό προϊόν πλαγιοκάλυψης αποτελούμενο από απλό χαλυβδοελάσμα στην εξωτερική πλευρά, διάτρητο χαλυβδοέλασμα στην εσωτερική επιφάνεια και πετροβάμβακα ως μονωτικό υλικό ενδιάμεσα.

anipsotiko-mixanima-1