Προφίλ

Προφίλ

Η πιο παλιά και γνωστή διατομή που χρησιμοποιείται για επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων. Λόγω της ευκαμψίας της καμπυλώνεται ευκολότερα.

Εναλλακτική μορφή κυματοειδούς διατομής με βαθύ λούκι για μεγάλη απορροή ομβρίων. Εφαρμογή κατ'εξοχήν σε μόνιμους μεταλλότυπους και σύνθετα δομικά μονωτικά στοιχεία.

Καταξιωμένη διατομή αντοχής στην ελληνική αγορά. Χρησιμοποιείται για επικαλύψεις, πλαγιοκαλύψεις, βιομηχανικές πόρτες κτιρίων κ.α. Λόγω της πυκνής του νεύρωσης είναι ιδανικό για κατασκευές όπου απαιτούνται υψηλές αντοχές.

Χαλύβδινη διατομή που προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό βάρους/αντοχής. Χρησιμοποιείται για επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων. Μπορεί να παραχθεί και ανεστραμμένα δίνοντας διαφορετικό αισθητικό αποτέλεσμα (μεγαλύτερες επίπεδες επιφάνειες).

Η διατομή προσφέρει την καμπύλη αισθητική προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του έργου. Καταργώντας τις γωνίες στα τρίγωνα της στέγης, προσφέρει αρχιτεκτονική και πρακτική λύση στην κατάργηση των υδρορροών κτιρίων.

Ένα προφίλ ελαφρύ για πλαγιοκάλυψη κτιρίων.

Η νέα λύση στο χώρο της στέγης. Χρησιμοποιούνται μόνα ή σε συνθετη μορφή για επικαλύψεις κτιρίων. Ελαφρύ υλικό και ιδανικό για σεισμογενείς περιοχές. Πρόσθετη αντοχή στην στέγη με χαμηλό κόστος κατασκευής.

Χρησιμοποιούνται μονά ή σε σύνθετα μορφή για επικαλύψεις κτιρίων. Αντοχή στον παγετό. Με βαθύ λούκι για μεγάλη ποσότητα νερού. Αντοχή στο χρόνο. Μειωμένο κόστος μεταφοράς λόγω μικρού όγκου.

Υπάρχουν δύο ειδών πλαγιοσανίδες, με γύρισμα και χωρίς.

Το προϊόν δίνει σύνολο εξαιρετικής αισθητικής όψης γιατί η στήριξή του πραγματοποιείται εσωτερικά με κρυφές βίδες.

Το προϊόν παρέχει εξαιρετική αισθητικής όψη. Η στήριξή του πραγματοποιείται φανερά ή κρυφά. Διατίθενται και γωνιακοί ταμπλάδες για επικαλύψεις κολώνων.