Προφίλ

Προφίλ - Κυματοειδές 59/228

Περιγραφή

Εναλλακτική μορφή κυματοειδούς διατομής με βαθύ λούκι για μεγάλη απορροή ομβρίων.

Εφαρμογή κατ'εξοχήν σε μόνιμους μεταλλότυπους και σύνθετα δομικά μονωτικά στοιχεία.

Εύκολη τοποθέτηση.

Χαρακτηριστικά

geometrika

 

Πάχος (mm) Βάρος Φύλλων kg/m
Ωφέλιμο Πλάτος
912 mm
0,40 3,90
0,45 4,40
0,50 4,89
0,60 5,86
0,80 7,81

 

Ανοχές διαστάσεων EN 10143
Πλάτος (w)
+6mm
Πάχος (t)
0,20<t≤0,40mm ±0,6mm
0,40<t≤0,60mm ±0,6mm
0,60<t≤0,80mm ±0,7mm
0,80<t≤1,00mm ±0,8mm
1,00<t≤1,20mm ±0,9mm
1,20<t≤1,60mm ±0,13mm
Μήκος (L)

L<2000mm +6mm
L≥2000mm +0,3% μήκους

Επιπεδικότητα t<0,7mm 15mm
0,7<t≤1,60mm 13mm
Ορθογωνικότητα απόκλιση <1% του πλάτους (w)

Οδηγίες Χρήσης

Τα χαλυβδόφυλλα θα πρέπει να ελεγθούν κατά την παραλαβή τους στο χώρο μας.

Τα πακέτα των χαλυβδοφύλλων να αποθηκεύονται σε καλυμμένο και καλά αεριζόμενο χώρο και να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Η προστασία των πακέτων από ηλιακή ακτινοβολία, βροχή, σκόνη και υγρασία είναι απαραίτητη μέχρι την τοποθέτησή τους. Αν τα παραπάνω δεν είναι εφικτά τότε να τοποθετούνται σε κεκλιμένο επίπεδο και να καλύπτονται με αδιάβροχο υλικό.

Η κοπή των χαλυβδοφύλλων στο τόπο τοποθέτησης πρέπει να γίνεται με ειδικά εργαλεία (ηλεκτρικό πριόνι, πριονοκορδέλα). Τα ρινίσματα της κοπής πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τις επιφάνειες για αποφυγή σκουριάς.