Učinci vezani za zaštitu životne sredine

Učinak na životnu sredinu

METALLEMPORIKI A.E. je u okviru upravljanja životnom sredinom:

  • instalirala i radi sa solarnim parkom 100 kW
  • promoviše recikliranje ili bolje upravljanje otpadom od proizvodnje, materijalima pakovanja, mastilom-tonerom, gumama, baterijama, mineralnim uljima i
  • realizuje ciljane akcije smanjenja potrošnje energije poput zamene sijalica u fabrici sijalacima nove tehnologije.