• Ελληνικά
 • English
 • Συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σύνταξη πινάκων υπολογισμού χαλυβδοφύλλων - Μεταλλεμπορική
  Σας ενδιαφέρει; Μοιραστείτε το με τους συνεργάτες σας

  Katedra za mašinsko inženjerstvo Univerziteta u Tesaliji sastavila je za našu kompaniju tabele za proračun raspona opterećenja kompozitnih čeličnih ploča. Rad je pripremljen od strane Spirosa A. Karamanosa, profesora „Građevinskog fakulteta“ (naučnog rukovodica) i Theoharisa Papatheoharisa, građevinskog inženjera.

  Tabele za proračun raspona opterećenja izračunate su za različite debljine čeličnog lima (t) za profile 50/190, 80/293 i 98/280, za raspone od 1 metra do 3 metra, za debljinu betona (hc) od 14cm do 20cm, kao i za tri (3) tipa statičke konstrukcije (jednog, dva i tri otvora) i pružaju sledeće mogućnosti:

  • S obzirom na vrstu statičke strukture i raspona (L), moguće je izračunati debljinu betona koji ispunjava određenе zahteve u dozvoljenim granicama opterećenja.
  • S obzirom na debljinu betona i vrstu statičke strukture, moguće je odrediti otvor (L) koji ispunjava određene zahteve u dozvoljenim granicama opterećenja.
  • S obzirom na debljinu betona i dužinu raspona, moguće je odrediti maksimalno opterećenje koje sistem može podneti.

  Tabele raspona opterećenja izračunate su za kvalitet betona C20 / 25 i armaturnog čelika B500C. Takođe, na tačkama oslonca sa negativnim obrtnim momentom za statičke konstrukcije sa više od jednog raspona, paneli su ispraćeni zahtevima za ojačanje čelika.

  Srodna studija tabela raspona opterećenja nalazi se u prilogu svakog opisa proizvoda betonskih čeličnih ploča.

  Оставите одговор