• Ελληνικά
 • English
 • Συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σύνταξη πινάκων υπολογισμού χαλυβδοφύλλων - Μεταλλεμπορική
  Σας ενδιαφέρει; Μοιραστείτε το με τους συνεργάτες σας

  Katedra za mašinsko inženjerstvo Univerziteta u Tesaliji sastavila je za našu kompaniju tabele za proračun raspona opterećenja trapeznih profila. Rad je pripremljen od strane Spirosa A. Karamanosa, profesora „Građevinskog fakulteta“(naučnog rukovodioca) i Theoharis Papatheoharis, građevinskog inženjera.

  Tabele za proračun raspona opterećenja izračunate su za različite debljine čeličnog lima (t) za profile 39/128 i 42/250, za raspone od 1 metra do 3 metra, kao i za tri (3) tipa statičke konstrukcije (jednog, dva i tri otvora) i pružaju sledeće mogućnosti:

  • S obzirom na vrstu statičke strukture i otvora (L), moguće je izračunati debljinu čeličnog lima koja ispunjava određene zahteve u dozvoljenim granicama opterećenja.
  • S obzirom na debljinu čeličnog lima i vrstu statičke strukture, moguće je odrediti otvor (L) koji ispunjava određenе zahteve u dozvoljenim granicama opterećenja.
  • S obzirom na debljinu čeličnog lima i dužinu raspona, moguće je odrediti maksimalno opterećenje koje sistem može podneti.

  Srodne tabele raspona opterećenja možete naći u prilogu svakog opisa proizvoda profila od čeličnih limova.

  Оставите одговор