Novosti
utorak, 12 januar 2016 12:58

Sertifikacija panela od kamene vune za KROVOVE Štaba vatrogasne službe

Štab vatrogasne službe je izvršio procena panela kamene vune za krovove debljine 80mm sertifikujući isti kao vatrootporan materijal u klasi vatrootpornosti REΙ 30 i RE90 (2259 Φ.701.6).