Novosti
utorak, 12 januar 2016 12:58

Sertifikacija panela od kamene vune za KROVOVE 100mm „REI 60“ Štaba vatrogasne službe

Štab vatrogasne službe je izvršio procenu panela od kamene vune za krovove debljine 100mm sertifikujući isti kao vatrootporan materijal u klasi vatrootpornosti REΙ 60 (54034 Φ.701.6).