98/280 metalni profili, sa pocinkovanom zaštitom, mogu se koristiti u svim čeličnim konstrukcijama i kod svih tipova građevinskih objekata. Mogu se koristiti ili samostalno kao čelični profil ili kao kompozitne čelične ploče nakon očvršćavanja betona tokom čitavog životnog veka konstrukcije.
 

Odlikuje ih:
 • izvrsna nosivost kao građevinski blok
 • odlična reakcija na vatru, kategorija A1
 • odlična otpornost na uslove okoline
 • prihvatanje vatrootpornih boja, po potrebi
 • jednostavna i brza standardna instalacija

 

Parametri proizvoda:
 • pokrivna širina 840 mm i nominalna debljina ploče od 0,80 mm do 1,50 mm
 • prilagođene dužine do 14m, u zavisnosti od potreba projekta

Σας ενδιαφέρει; Μοιραστείτε το με τους συνεργάτες σας

Tip metala 98 / 280

Metalni profil 98/280 je standardizovani hladno valjani tankozidni poprečni presek i može se korisiti kao građevinska metalna oplata. Profili su proizvedeni na osnovu visokokvalitetnih kriterijuma kompanije i pokrivaju širok spektar primena. Proizvode se u željenim dužinama do 14m, u zavisnosti od zahteva projekta.
 

Profili 98/280 zbog svoje konstrukcije mogu da prenose velika opterećenja i mogu se koristiti kao samostalni strukturni elementi u lakim konstrukcijama, npr. za potkrovlja.
 

Koristeći ga kao metalnu oplatu za livenje betona, troškovi rada konstrukcije su svode na minimum usled čega se skraćuje vreme gradnje i izbegava upotreba drvene oplate.

 

Kompozitna ploča 98/280

Kompozitna ploča se sastoji od standardnog čeličnog lima poprečnog preseka 98/280 sa oblogom i izlivenim betonom. U početku se standardni čelični limovi koriste kao oplata, a nakon očvršćavanja betona kao kompozitna ploča. Obično je kvalitet betona koji se koristi C 20/25.

 

Kada je statički sistem kontinuirani sistem sa više raspona, beton se obično izliva laganom čeličnom armaturom. Na ovaj način sistem može podneti negativne momente nosača i zaštititi beton od pucanja. Armatura može biti čelična mreža, kvaliteta B500C, od PH8 / 20 do PH10 / 15, u zavisnosti od debljine betona od 0,14m do 0,20m.

Karakteristike metalnih limova

Vrste metalnih limova

Uglavnom se proizvode od visokokvalitetnih i izdržljivih čeličnih limova, sa pocinkovanom zaštitom, u skladu sa standardima EN 10346 i EN 10143 u pogledu kvaliteta i tolerancija. Debljina limova se kreće od 0,80 mm do 1,50 mm. Obično se koriste pocinkovani čelični limovi debljine 1,00 mm.

 • čelične ploče visoke čvrstoće od DX51D do S350GD
 • pocinkovanje vrućim postupkom Z 70 ~ 275 gr / m2
 • zaštita od alucinka AZ 70 ~ 265 gr / m2
 • (sa ili bez premaza u boji)

 

Za posebne primene, za izradu profila dostupni su različiti materijali različitih debljina. O dostupnim premazima i dostupnim bojama (RAL 1014 do RAL 9010) infomišite se na odeljenju prodaje.

Osnovna tehnička svojstva

Tip metala 98/280

Nominalna debljina ploče [mm] Težina po jedinici površine * [kg/m2] Površina A preseka [cm2/m] Moment inercije Ik [cm4/m]
0,80 9,35 11,37 155,57
1,00 11,68 14,21 194,46
1,25 14,60 17,76 243,08
1,50 17,52 21,32 291,65

* Težina po jedinici površine izračunata je uzimajući u obzir specifičnu težinu čelika 7850 kg / m3.

** Dobija se vrsta čelika S320GD sa donjom granicom tečenja od 320 N / mm2, prema EN 10346: 2013.

Načini povezivanja / pričvršćivanja

Metalne oplate su pričvršćene za noseću konstrukciju standardnom metodom vidljivog sidrenja. Dizajn profila ne dozvoljava preklapanje u poprečnom smeru. Preporučuje se da se spojevi izvode na položajima nosača (stubovi, grede). Zavareni spoj uglavnom se ne preporučuje u tankozidnim delovima.

Profili u uzdužnom smeru međusobno su efikasno povezani (pričvršćeni) bez potrebe za dodatnim komponentama, zahvaljujući posebno dizajniranom spoju (joint).

Za strukturne konstrukcije, uzimajući u obzir smanjenje čvrstoće na položaju rupa izračunava se vrednost prema standardu EN 1993-1-3

Dodatna oprema / Posebni delovi

Makaze za zakivanje eksera

Za spajanje kompozitne ploče, odnosno betonske ploče i metalne oplate preporučuje se upotreba eksera za zakivanje kompozitne konstrukcije. Mikro urezi na glatkoj površini metalne oplate povećavaju prijanjanje, ali nisu dovoljni. Preporučuje se upotreba sertifikovanih eksera koji ne zahtevaju tešku i skupu građevinsku opremu.

Ako niste pronašli odgovarajući proizvod, ne ustručavajte se da nas kontaktirate!

Rado ćemo vas obavestiti o specifikacijama proizvoda i pomoći vam u projektu. Pitajte nas!