Panel od kamene vune

Panel od kamene vune

To su proizvodi adekvatni za pokrivanje krovova zgrada. Spolja se sastoje od čeličnih limova, a unutra kao izolacioni materijal koristi se kamena vuna.

Proizvodi su adekvatni za bočno oblaganje zgrada. Spolja se sastoji od čeličnih limova, a između kao izolacioni materijal koristi se kamena vuna.

Proizvod koji je zvučno izolacioni u cilju smanjenja buke za pokrivanje krova, sastoji se od jednostavnog čeličnog lima na spoljnoj strani, probušenog čeličnog lima na unutrašnjoj površini i kamene vune i izolacionog materijala koji se nalazi između.

Proizvod za bočno oblaganje za zvučnu izolaciju i smanjenje buke koji se sastoji od jednostavnog čeličnog lima sa spoljne strane, probušenog čeličnog lima na unutrašnjoj površini i kamene vune kao izolacionog materijala koji se nalazi između.

Proizvodi adekvatni za bočno oblaganje zgrada. Spolja se sastoje od čeličnih limova, a između kao izolacioni materijal koristi se kamena vuna. Poseduje skriveno fiksiranje za estetski bolju spoljnu površinu.

anipsotiko-mixanima-1