METALLEMPORIKI – TH.MAKRIS SA, na kraju registracije vaše adrese e-pošte na jednoj od naših poštanskih lista, zadržaće pravo da vam šalje informativne e-poruke u vezi sa akcijama, trenutnim promocijama itd. U slučaju da više ne želite da primate ove e-poruke, svoj zahtev možete poslati e-poštom na sales@metallemporiki.gr. Podaci koje ćete popuniti putem obrazaca web stranice ni u kom slučaju se ne otkrivaju trećim licima i ne koriste se u druge svrhe osim za komunikaciju, i ako to ne naloži javni organ.

Autorska prava

Čitav dizajn veb stranice, tekstovi i grafički odeljci, opcije i podešavanja, vlasništvo su kompanije i smatraju se pravima intelektualne svojine, koja je podložna svim relevantnim pravima.

Korišćenje web stranice

Ovaj web sajt se ne koristi za elektronske transakcije. Korišćenje metallemporiki.gr ima za cilj informisanje klijenata kompanije o proizvodima koje proizvodi, njihovoj prezentaciji, kao i pružanju korporativnih informacija. Oni koji su zainteresovani za proizvode sa web stranice mogu nas kontaktirati za više informacija.

Sigurnost podataka

Zaštita vaših ličnih podataka nam je od velike važnosti. Ova izjava o privatnosti objašnjava kakve lične podatke prikupljamo od vas putem naše web stranice i kako te podatke koristimo. METALLEMPORIKI – TH.MAKRIS SA, poštujući zakonodavstvo o zaštiti podataka o ličnosti, čuva vaše lične podatke na bezbednom centralnom serveru. U skladu sa Zakonom 2472/1997 o „Zaštiti lica pri obradi ličnih podataka“ koji je trenutno na snazi i u skladu sa Uredbom (EU). 2016/679, Evropskog parlamenta i Saveta i Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) 2016/680, lični podaci svih kupaca koji su nam poznati u kontekstu transakcije, registrovani su od strane naše kompanije u datoteci podataka i ne mogu se prenositi dalje u Grčkoj ili u inostranstvu, osim ako prenos podataka nije predviđen zakonom. Ako ste mlađi od 16 godina, pre korišćenja usluga ove web stranice morate imati pristanak roditelja.

Ko smo mi i kako ćete nas kontaktirati

Ova web stranica pripada kompaniji METALLEMPORIKI – TH.MAKRIS SA sa sedištem u Larisi, na šest kilometara od Larise u Sikouriju, i odgovorna je za obradu ličnih podataka. Thanos Makris odgovoran je za naše poslovanje u vezi sa pitanjima zaštite ličnih podataka. Telefon: +30 2410 575 207 email: sales@metallemporiki.gr. Možete nas kontaktirati za bilo kakva pitanja u vezi sa prikupljanjem i upotrebom ličnih podataka ili Izjave o privatnosti i ostvarivanja vaših prava iz Politike privatnosti na e-mail: sales @ metallemporiki. gr.

Lični podaci koji su prikupljeni kada nas kontaktirate ili posetite našu web stranicu

Kao i sva preduzeća koja imaju prisustvo na mreži, i mi prikupljamo podatke kako bismo učinili da naša web stranica radi efikasnije i kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo i informacije koje možete pronaći tokom pretraživanja sajta. Neke od ovih podataka nam pružate direktno Vi, na primer kada kreirate lični nalog za korišćenje naše web stranice popunjavanjem kontakt formulara ili kontaktiranjem za podršku ili dodatne informacije. Uz vaš pristanak dobijamo određene podatke beležeći kako komunicirate sa našom web stranicom, npr, koristeći tehnologije kao što su kolačići, dok podaci koje prikupljamo mogu sadržati IP adresu ili podatke pregledača i odabranih veza koji se koriste prilikom pretraživanja web stranice.

Google Analitics (GA) se takođe koristi kao alat za praćenje aktivnosti korisnika. Podatke koristimo za identifikaciju broja ljudi koji koriste našu web lokaciju, da bismo bolje razumeli kako pronalaze i koriste naše interne podstranice i da bismo videli njihov napredak u pretraživanju na našoj web stranici. Iako GA beleži podatke poput vašeg geografskog položaja, uređaja, web pregledača i operativnog sistema, nijedna od ovih informacija ne sadrži podatke o ličnosti. GA takođe beleži IP adresu vašeg računara, koja bi mogla da se koristi za vašu identifikaciju, i prosleđuje je Google-u. Google kao nezavisni obrađivač podataka koji ispunjava zahteve evropskog zakona nam ne omogućava pristup istoj.

Za prikupljanje podataka putem kolačića tražimo vašu izričitu saglasnost kada uđete na našu web stranicu. Više o Politici kolačića možete pronaći ovde.

Kada nas kontaktirate putem e-pošte ili telefona, npr. da biste zatražili informacije o našim uslugama, cenama, ponudama ili drugom materijalu mogli bismo od vas zatražiti informacije neophodne za bolju komunikaciju sa vama, kao što su, vaše ime, adresu e-pošte, broj telefona ili druge detalje za kontakt, kao i sadržaj (tekst) e-pošte koju ste nam poslali.

Ako primite e-poštu od nas, možete se odjaviti sa email liste naše kompanije prateći odgovarajuća uputstva za brisanje koja su jasno navedena u svakoj e-pošti.

Informacije o vašim pravima

Zakon predviđa da korisnici podataka imaju pravo da zahtevaju od Rukovaoca pristup i ispravku ili brisanje ličnih podataka ili da ograniče obradu korisnika podataka ili pravo na prigovor obradi, kao i pravo na prenosivost podataka, i opozivanje svake saglasnosti koju ste dali sa budućom valjanošću.

Za relevantna pitanja možete se obratiti „Upravi za zaštitu podataka o ličnosti“: Kifissias 1-3, 115 23 Atina, Grčka“

Pravo na pristup podacima/informisanost

Korisnik ima pravo da od Rukovaoca dobije potvrdu da li se lični podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne, i, ako je to slučaj, pravo pristupa ličnim podacima.

Pravo na ispravku podataka

Korisnik ima pravo da zahteva od Rukovaoca ispravku bilo kakvih grešaka u svojim ličnim podacima. Za potrebe obrade, nosilac podataka ima pravo da zahteva popunjavanje nepotpunih ličnih podataka, uključujući i dopunsku izjavu.

Pravo na brisanje podataka

Korisnik ima pravo da zahteva brisanje svojih ličnih podataka, bez nepotrebnog odlaganja, a rukovalac je dužan ih izbriše.

Pravo na prenosivost podataka

Korisnik ima pravo da primi lične podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio obrađivaču, u strukturiranom, i često korišćenom čitljivom formatu, kao i pravo na prenos ovih podataka drugom procesoru bez prigovora odgovornog lica kome su prvobitno dostavljeni lični podaci.

Pravo na prigovor

1. Korisnik ima pravo u bilo koje vreme i iz bilo kojih razloga da uloži prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega na automatizovan način.

2. Ako se lični podaci obrađuju u svrhu direktnog marketinga, korisnik podataka se može u bilo kom trenutku usprotiviti obradi ličnih podataka za takav marketing, uključujući profilisanje, ako je direktno povezan sa istim.

3. Kada se Korisnici usprotive obradi u svrhu direktnog marketinga, lični podaci se više neće obrađivati u te svrhe.

Prenos podataka u treće države

Naša kompanija ne prenosi vaše podatke u treće države.

Prenos podataka trećim licima

Naša kompanija ne prenosi vaše podatke trećim licima osim ako to ne zahteva zakon.

Koliko dugo čuvamo lične podatke?

Vaši lični podaci će se čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za određenu poslovnu svrhu ili za svrhe u koje su prikupljeni.

Kako osiguravamo lične podatke?

Naša kompanija, uzimajući u obzir obim, kontekst i svrhu obrade ličnih podataka, kao i rizike od različitih ozbiljnosti za kršenje prava i slobode fizičkih lica iz obrade, primenjuje efikasno, kako u vreme postavljanja instrumenata za obradu tako i u vreme obrade koristeći odgovarajuće tehničke i organizacine mere u cilju ispunjavanja zahteva zakona i zaštite prava korisnika podataka a koja je u skladu sa našom politikom poslovne bezbednosti.

Šta se dešava kada promenimo politiku privatnosti?

Metallemporiki može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažururati tekst..Na ovoj internet stranici objavljivaćemo sve promene ove Politike privatnosti, a u slučaju većih promena, pružićemo vam vidljivo obaveštenje, ili slanjem e-pošte na adresu koju ste naveli pre primene ovih promena. 

Ako se smatra potrebnim, ponovo ćemo zatražiti vašu saglasnost.